Diptera > Agromyzidae > Phytomyza > Phytomyza albipennis >

Phytomyza albipennis #2

Specimen Info:
Id
Time
Place
Conditions
4125
2019-05-10 14:00
NE-Spessart,D
meadow