Diptera > Tachinidae >

Phyllomya

Phyllomya volvulus
Phyllomya volvulus