Diptera >

Stratiomyidae

Beris
Beris
Chloromyia
Chloromyia
Clitellaria
Clitellaria
Microchrysa
Microchrysa
Nemotelus
Nemotelus
Oxycera
Oxycera
Pachygaster
Pachygaster
Sargus
Sargus
Zabrachia
Zabrachia