Diptera > Piophilidae > Stearibia > Stearibia nigriceps > Prev Photo Next Photo