Diptera > Agromyzidae > Phytomyza > Phytomyza gymnostoma >

Phytomyza gymnostoma #2

Specimen Info:
Id
Time
Place
Conditions
5681
2021-04-22 00:00
Offenbach,D
backyard