Diptera > Sciaridae > Bradysia > Bradysia pectoralis >

Bradysia pectoralis #4

Specimen Info:
Id
Time
Place
Conditions
5387
2021-08-24 13:30
NE-Spessart,D
small fen