Diptera > Sciaridae > Bradysia > Bradysia confinis >

Bradysia confinis #2Specimen Info:
Id
Time
Place
Conditions
5118
2021-05-31 15:00
NE-Spessart,D
fen