Diptera > Platypezidae >

Callomyia

Callomyia amoena
Callomyia amoena
Callomyia speciosa
Callomyia speciosa