Diptera > Phoridae > Megaselia > Megaselia scalaris >

Megaselia scalaris #3

Specimen Info:
Id
Time
Place
Conditions
4495
2019-10-08 16:00
NE-Spessart,D
kitchen, on cheese from raw milk