Diptera > Phoridae > Megaselia > Megaselia scalaris >

Megaselia scalaris #2

Specimen Info:
Id
Time
Place
Conditions
4477
2019-10-04 16:00
NE-Spessart,D
kitchen