Diptera > Limoniidae > Cheilotrichia > Cheilotrichia cinerascens >

Cheilotrichia cinerascens #3

Specimen Info:
Id
Time
Place
Conditions
ZFMK-TIS-2616805
2018-04-18 10:00
NE-Spessart,D
fen