Diptera > Lauxaniidae >

Sapromyzosoma

Sapromyzosoma quadripunctata
Sapromyzosoma quadripunctata