Diptera > Lauxaniidae >

Sapromyzosoma

Sapromyzosoma #a
Sapromyzosoma #a
Sapromyzosoma quadripunctata
Sapromyzosoma quadripunctata