Diptera > Lauxaniidae > Sapromyza > Sapromyza obsoleta > Sapromyza obsoleta #3 > Prev Photo