Diptera > Lauxaniidae > Sapromyza > Sapromyza obsoleta > Sapromyza obsoleta #2 >