Diptera > Clusiidae > Paraclusia > Paraclusia tigrina > Prev Photo Next Photo