Diptera > Cecidomyiidae > Lestremia > Lestremia cinerea > Prev Photo Next Photo