Diptera > Anthomyiidae > Eustalomyia >

Eustalomyia histrio (Zetterstedt, 1838)

Specimen Info:
Id
Time
Place
Conditions
4448
2019-07-24 09:30
NE-Spessart,D
stream