Diptera > Agromyzidae > Phytomyza >

Phytomyza podagrariae Hering, 1954

Specimen Info:
Id
Time
Place
Conditions
ZFMK-TIS-2568583
2016-05-05 14:00
NE-Spessart,D
side stream