Diptera > Agromyzidae > Phytomyza >

Phytomyza glabra Hendel, 1935

Specimen Info:
Id
Time
Place
Conditions
1243
2012-05-01 14:00
NE-Spessart,D
Aegopodium podagraria