Diptera > Agromyzidae > Phytomyza > Phytomyza adjuncta >

Phytomyza adjuncta #2

Specimen Info:
Id
Time
Place
Conditions
ZFMK-TIS-2616884
2018-05-06 10:00
NE-Spessart,D
forest track, shadow