Chaoborus flavicans (Meigen, 1830)

Up
ID
Time
Place
Photos
Conditions
Count
Sex
3350 2015-08-07 11:32 N50.265891° E9.589759° Photos above stream 1
3351 2015-08-07 11:32 N50.265891° E9.589759° Photos above stream 1
2016-08-01 14:36 N50.266779° E9.593879°
sidearm of stream 1 fem
GBOL-2588956 2016-08-01 15:16 N50.265803° E9.590030° Photos stream bank 1 masc
2016-08-01 15:31 N50.265939° E9.588707°
Carex brizoides 1 fem
GBOL-2606370 2017-08-07 15:58 N50.265983° E9.590069° Photos Carex brizoides 1 masc
2018-05-20 08:06 N50.266650° E9.594180°
Pseudotsuga menziesii wood 1 masc
2018-08-23 10:02 N50.266069° E9.589711°
sea bank 1 masc
2018-08-23 10:10 N50.265838° E9.589529°
sea bank 1 fem